הבלוג של ברטרלנד

מיסוי על עסקאות סחר חליפין – "ברטר"

מיסוי על עסקאות סחר חליפין – "ברטר"
 
עסקאות ברטר הינו עסקאות שבה צד א' מספק סחורה או שרות לצד ב' ואילו צד ב' משלם לצד א' בסחורה או שרות משלו. כלומר, התשלום והתמורה של שני הצדדים אינם במזומן אלה בסחורה או שרות.
לדוגמא, עורך דין נותן יעוץ לנגר והנגר מספק לעורך הדין שולחן למשרד. כלומר התשלום היה בסחורה ולא במזומן.
 
נחלק את הדיון לשני חלקים:
 
1.מדובר בעסקה בין שני עסקים (במהלך הפעילות העסקית השוטפת) – בפקודת מס הכנסה נקבע כי "תשלומים בעד שירות או נכסים ייחשבו ככאלה בין ששולמו בכסף ובין ששולמו בשווה כסף". כלומר, גם תשלום ב"שווה כסף" (להלן – בסחורה או בשירותים) מוגדר כתשלום החייב בדיווח ובמס. רשויות המס רואות בעסקאות ברטר שתי עסקאות נפרדות: מתן שרות או מכירת מוצרים ע"י צד א' לצד ב' ועסקה שניה של מתן שרות או מכירת מוצרים ע"י צד ב' לצד א'. על כל צד להפיק חשבונית מס כדין לצד השני כשהסכום בחשבונית הינו שווי השוק (מהו המחיר הריאלי של המוצר או השרות בשוק) של המוצר או השרות.
 
נוסיף ונאמר כי סביר שהסכום בשני החשבוניות יהיה זהה מאחר שמדובר בהסכמה על המחיר בין שני צדדים שמחליפים מוצר או שרות אחד במשנהו, אולם זו אינה חובה. בנוסף, יש להוסיף מע"מ על החשבונית, לרשום אותה בספרי הנהלת החשבונות של העסק ולדווח את העסקה לרשויות המס כמו כל עסקה אחרת (וכמובן, לשלם את המיסים על העסקה).
 
2.מדובר בעסקה במישור הפרטי – הכוונה שמדובר בעסקה שאינה בין עסקים ואינה קשורה לפעילות עסקית אלא לפעילות פרטית. לדוגמא, צד א' מספק שרותי בביביסיטר לצד ב' וצד ב' מוציא את הילדים של צד א' מבית הספר. במקרה זה לא מדובר בעסקה פרטית ולא בעסקהלצרכי מס ואין צורך לדווח אותה לרשויות המס ואין חבות מס בגינה.
 
בברכה,
 
(Yehuda Mashav, CPA (Isr
13 Beit Oved St.
Tel Aviv, Israel
Cell + 972 52 387 54 12
Phone: + 972 3 63 99 997
Fax: + 972 3 63 99 998
yehuda@mashav-cpa.com
 
אתר ברטרלנד מוסיף: במידה ואינכם בטוחים לגבי המיסוי או אופן הדיווח, אנא צרו קשר עם הרו"ח שלכם לבירור הנושא. איננו לוקחים אחריות בשום מצב ואופן על חוקיות עסקאות הברטר שאתם מבצעים באמצעות האתר – התהליך חוקי, אך יש להכיר את החוק ואת חובת הדיווח של כל עסקה ועסקה ולנהוג בהתאם לחוק! בתודה מראש, צוות ברטרלנד.