אודות

מצלם צילומי סטודיו ואירועים קטנים.

ההצעות שלי