מיומניות

אני מכין בורדים בהכנה אישית ,לבורד קוראים בלאנסבורד זהו בעצם קרש על גליל ומתאזנים עליו.
מלמד להטוטים עם מקל אש.
עושה הרפיה ,מדיטציה או דמיון מודרך, לומד בפיכוטרפיה טראנספרסונאלית.

ההצעות שלי