liron אגם

(liron1981)

אודות

בחור בן 35 עם ניסיון בשיווק דיגטלי ברשתות חברתיות , מעוניין בשיתופי פעולה
בכל תחום הקשור לרשת האינטנט. כמו כן מפתח פורטל ועוד מספר מיזמים בתחום
השיווק .

ההצעות שלי