(cosmeow7)

אודות

אני זה את/ה ואת/ה זה אני
כולנו אחד..
רבים הם הכישורים ולמנותם זאת לא אדע, אך כאן אבוא בהצעה של תרגומי אנגלית-עברית, דוגמנות ומשחק ושהייה/השגחה עם ילדים..
תבוא עליכם הברכה

ההצעות שלי