אודות

עקרונות החווה

לשמש דוגמא מעשית לחיים אלטרנטביים מקיימים חיבור של חיי קהילה ועבודת אדמה שימוש במסורות עתיקות לצד טכנולוגיות ופתרונות חקלאות מתקדמים יצירת מערך מקיים שמבסס את עצמו מבחינה כלכלית וחברתית שתופי פעולה מול רשויות על מנת ליצר תקדים לאורך חיים אלטרנטיבי הנגשה של ירקות ופרות אורגניים לכל בית בישראל תוך שיפור איכות הסביבה, שמירה על כדור הארץ וטיפוח גוף האדם

ההצעות שלי