אודות

יוצרת ושוזרת אמנות אינדיאנית בחוטי צמר צבעוניים

ההצעות שלי