אודות

מומחית לסדר וארגון הבית , ארונות בגדים, מטבח, אגרנות ופינוי, חללי אחסון. התנהלות נכונה , סדר יום, כביסות וכו'
פגישות אישיות , סדנאות והרצאות.

מיומניות

מומחית לסדר וארגון הבית , ארונות בגדים, מטבח, אגרנות ופינוי, חללי אחסון. התנהלות נכונה , סדר יום, כביסות וכו'
פגישות אישיות , סדנאות והרצאות.

ההצעות שלי