אודות

קבלן עבודות עפר, פיתוח סביבתי, אחזקה, תשתיות, וכבישים.

ההצעות שלי