אודות

עוסק בתחומי המוסיקה, לימוד גיטרה ויצירה במוסיקה.
עוסק גם במתן פתרונות ותיקונים הקשורים בנושאים טכניים מגוונים כמו תיקוני מחשבים, תיקוני מכשירים שונים, תיקונים לבית וכו'.

מיומניות

עוסק בתחומי המוסיקה ומתן פתרונות ותיקונים הקשורים בנושאים טכניים מגוונים כמו מחשבים, תיקוני מכשירים שונים, תיקונים לבית וכו'.

ההצעות שלי